Ενσυνείδητη Ηγεσία

Μια κοινότητα μοιάζει με καράβι, όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να πιάσουν το τιμόνι!

Henrik Ibsen, Νορβηγός θεατρικός συγγραφέας


Εμπνευσμένοι από αυτά τα λόγια του Χένρικ Ίψεν, και αναλογιζόμενοι πως η κοινότητα χτίζεται μέσα από μία αμοιβαία διαδικασία όπου οι σκέψεις και η συμπεριφορά των ατόμων διαμορφώνει την ευρύτερη κουλτούρα, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει τη σκέψη και τη περιφορά των ατόμων, και έτσι διαιωνίζεται, στόχος του σχεδίου αλληλεγγύης “Ενσυνείδητη Ηγεσία” είναι η ενδυνάμωση, μέσα από εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν σε 7, τουλάχιστον, διαφορετικές τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Μακεδονίας, ατόμων τα οποία έχουν ηγετικό ρόλο, την ενδυνάμωση των οργανισμών που εκπροσωπούν και διοικούν, και ως τελικό αποδέκτη αυτής, την ανάπτυξη της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούνται.

Μέχρι στιγμής, τα εργαστήρια έχουν πραγματοποιηθεί στους Δήμους Βοΐου, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Εορδαίας

Αίτημα συμμετοχής για το εργαστήριο του Δήμου Αμυνταίου

Διαχειριστές Σχεδίου

Μάρκος Χιόνος

Πτυχ. Χρηματοοικ/κών, LLM, υποψ. διδάκτορας “Ενσυνείδητη Ηγεσία στη Διοίκηση Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών” (Παν.Δ.Μακεδ.)

Μαρία Στεφανίδου

Ειδικευόμενη Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής, Health Coach
Βίβιαν Λαδά

ασκ. Δικηγόρος ΔΣΘ, Φοιτήτρια ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» (ΑΠΘ)
Μαρία Σοφία Κωσταρέλη

Ασκ. Δικηγόρος
Γιώργος Κοτενίδης

Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας
Αγνή Γκουτζιαμάνη

Aσκ. Δικηγόρος ΔΣΘ, Φοιτήτρια ΠΜΣ «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές» (ΑΠΘ)

Το σχέδιο “Ενσυνείδητη Ηγεσία – Mindful Leadership” υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, και υλοποιείται απο τον οργανισμό νεολαίας GO Alive.