Σκοπός του έργου

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων που διαμένουν στην Κοζάνη σε θέματα περιβάλλοντος και σε τεχνικές βιωσιμότητας.

Στόχος

Ευαισθητοποίηση και  αλλαγή της συμπεριφοράς ανάλογα με το περιβάλλον.

Απώτερος Σκοπός

Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και ηθικής

Ευαισθητοποίηση των νέων της Κοζάνης ηλικίας 15 - 30

Ενθάρρυνση για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής

Προώθηση πράσινων και βιώσιμων δεξιοτήτων

Αντικείμενο του έργου

Ενημέρωση για περιβαλλοντικά ζητήματα και βιώσιμες πρακτικές μέσω workshop και trainings

Εθελοντισμός σε τοπικό επίπεδο με δράσεις.

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος σε κατοίκους και νέους με καμπάνια σε social media και συλλογή δεδομένων από τους συμμετέχοντες για να προσδιορίσουμε τα αποτελέσματα του project

Διάδοση των αποτελεσμάτων στους τοπικούς stakeholders,δημιουργία απολογιστικών video και σύνταξη της τελικής αναφοράς.

Ομάδα - στόχος

Νέοι 17 - 30 ετών

Διάρκεια προγράμματος

12 μήνες

Δείτε τις δράσεις μας!

Συγχρηματοδότηση:

Εσύ έχεις ακούσει για βιώσιμη μόδα;

Δείτε το χάρτη δράσεων

Αποτελέσματα έρευνας