Ενσυνείδητος Επαγγελματικός Προσανατολισμός

«Επαγγέλλομαι» σημαίνει «υπόσχομαι» στα αρχαία ελληνικά.

Το επάγγελμα είναι η υπόσχεση που δίνει ο καθένας στον ίδιο του τον εαυτό ότι θα πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του, και, δευτερευόντως, στο κοινωνικό σύνολο ότι θα ασκήσει τίμια και ενσυνείδητα το έργο του.

Ο επιτυχημένος προσανατολισμός, όμως, ενός ατόμου στις επαγγελματικές του αποφάσεις είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί βαθιά αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση και διερεύνηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του ατόμου.


Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η ομάδα μας σχεδίασε το Solidarity Project «Ενσυνείδητος Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Πρόκειται για μία ιδέα που γεννήθηκε με βάση τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, που προκύπτουν από ελλείμματα στον τρόπο σκέψης και δράσης των ανθρώπων. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζει στο πρόβλημα των νέων ανθρώπων να επιλέξουν το ιδανικό γι’ αυτούς επάγγελμα και το μονοπάτι που θα τους οδηγήσει σε μία ευτυχισμένη και ως εκ τούτου επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

  • Κατέβασε τώρα το Εγχειρίδιο Ενσυνείδητου Επαγγελματικού Προσανατολισμού που δημιουργήσαμε στα πλαίσια του Solidarity Project

  • Βρες το Ikigai σου, δηλαδή το νόημα της δική σου ζωής ή αυτό που σε κάνει να ξυπνάς κάθε μέρα με ενθουσιασμό, μέσα από μια διαδραστική εφαρμογή που δημιουργήσαμε στα πλαίσια του Solidarity Project


Ο Ενσυνείδητος Επαγγελματικός Προσανατολισμός δημιουργήθηκε από τον συνδυασμό δύο βασικών παρεμβάσεων, της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της Ενσυνειδητότητας. Με λίγα λόγια, η Επαγγελματική Συμβουλευτική αποτελεί «μια μορφή παρέμβασης,
δηλαδή μιας σκόπιμης ενέργειας που στοχεύει να ενισχύσει την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου ή να καταστήσει το άτομο ικανό να πάρει αποτελεσματικές επαγγελματικές αποφάσεις». Καλύπτει όλες τις φάσεις της προετοιμασίας ενός ανθρώπου για τη μελλοντική του επαγγελματική ζωή, δηλαδή τις φάσεις πριν από την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, αλλά και τα στάδια της επαγγελματικής του εξέλιξης και πορείας, ενώ παράλληλα ενισχύει και την προσωπική του ανάπτυξη. Αποτελεί, ουσιαστικά, μια δια βίου διαδικασία και η προσέγγισή της είναι εξελικτική.

Το σχέδιο υποστηρίζεται και χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.


Η επαγγελματική συμβουλευτική ασχολείται με την υποστήριξη του ατόμου σε ζητήματα που αφορούν:
• τον επαγγελματικό του προσανατολισμό
• την αναζήτηση εργασίας
• τη διαχείριση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας
• τη διαχείριση των πολλαπλών μεταβάσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το άτομο στην επαγγελματική του πορεία
• τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άτομο κατά την εργασία του (λ.χ. έλλειψη ικανοποίησης)
• την ισορροπία μεταξύ του εργασιακού ρόλου και των υπολοίπων ρόλων που αναλαμβάνει το άτομο στη ζωή του.


Από την άλλη πλευρά, η Ενσυνειδητότητα είναι η επίγνωση που προκύπτει όταν παρατηρούμε προσεκτικά αυτό που βιώνουμε κάθε στιγμή στο παρόν, με καλοσύνη και χωρίς επίκριση. Αποτελεί επιστημονικά αποδεδειγμένη προσέγγιση που υποστηρίζεται από πάνω από 4.500 δημοσιευμένες μελέτες, οι οποίες έχουν αποδείξει ότι συμβάλλει
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που επιτρέπουν να διατηρούμε την ψυχική ισορροπία μας ακόμη και σε περιόδους δυσκολιών.


Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι νεαροί συμμετέχοντες να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα εσωτερικά εφόδια χρησιμοποιώντας τεχνικές ενσυνειδητότητας, ώστε να αφουγκραστούν τις προσωπικές τους κλίσεις και δεξιότητες, χαράσσοντας την κατάλληλη στρατηγική που θα τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους. Περιλαμβάνει την εστίαση της προσοχής στις αισθήσεις του σώματος, τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή το περιβάλλον αλλά και τη συνειδητή εξάσκηση στην καλλιέργεια θετικών αισθημάτων όπως καλοσύνη, συμπόνια και ενσυναίσθηση. Το κάθε άτομο θα καλλιεργήσει έναν νέο τρόπο να έρχεται σε επαφή με τις ανάγκες και τα συναισθήματά του, να τα αναγνωρίζει και να φέρεται σύμφωνα με αυτά, καθώς και να αντιλαμβάνεται τις ικανότητές του, να αναγνωρίζει τα ενδιαφέροντά του και να κατανοεί τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Η συνειδητή επιλογή επαγγέλματος και τμήματος φοίτησης θα ενισχύσει το αίσθημα της ικανοποίησης από τη ζωή, θα τους προσφέρει θετικά συναισθήματα και θα τους βοηθήσει να είναι παραγωγικοί και αφοσιωμένοι σε αυτό που επέλεξαν. Κατ’ επέκταση, πρόκειται να ωφεληθούν και οι τοπικές κοινωνίες μέσα στις οποίες οι νέοι θα ασκήσουν τα επαγγέλματά τους.


Διαχειριστές Σχεδίου

Μάρκος Χιόνος

Πτυχ. Χρηματοοικ/κών, LLM, υποψ. διδάκτορας “Ενσυνείδητη Ηγεσία στη Διοίκηση Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών” (Παν.Δ.Μακεδ.)
Μαρία Στεφανίδου

Ειδικευόμενη Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής, Health Coach
Μαρία- Νεφέλη Πινακά
Ψυχολόγος ΑΠΘ.
MSc “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”, Νομική Σχολή ΑΠΘ.
Κατερίνα Τσιαούση

Φοιτήτρια Νομικής (ΑΠΘ), Elsa Komotini, Special Education
Aνέτα Ντόκου

Φοιτήτρια Πολιτικών Μηχανικών (ΑΠΘ)
Στέισσυ Κουτσώνα

Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Coach ομάδας συντονιστών σχεδίου
Ναταλία Μουτοπούλου

Ψυχολόγος ΑΠΘ,
MSc «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός»,
Εργασιακή Σύμβουλος – Ο.Α.Ε.Δ.


Το σχέδιο “Ενσυνείδητος Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Mindful Career Orientation” υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, και υλοποιείται απο τον οργανισμό νεολαίας GO Alive.