Ενσυνείδητος Επαγγελματικός Προσανατολισμός

«Επαγγέλλομαι» σημαίνει «υπόσχομαι» στα αρχαία ελληνικά.


Το επάγγελμα είναι η υπόσχεση που δίνει ο καθένας στον ίδιο του τον εαυτό ότι θα πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του, και, δευτερευόντως, στο κοινωνικό σύνολο ότι θα ασκήσει τίμια και ενσυνείδητα το έργο του. Ο επιτυχημένος προσανατολισμός, όμως, ενός ατόμου στις επαγγελματικές του αποφάσεις είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί βαθιά αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση και διερεύνηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ικανοτήτων και των ενδιαφερόντων του ατόμου.

Αίτημα συμμετοχής για το εργαστήριο της Λάρισας


Διαχειριστές Σχεδίου

Μάρκος Χιόνος

Πτυχ. Χρηματοοικ/κών, LLM, υποψ. διδάκτορας “Ενσυνείδητη Ηγεσία στη Διοίκηση Οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών” (Παν.Δ.Μακεδ.)
Μαρία Στεφανίδου

Ειδικευόμενη Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής, Health Coach
Μαρία- Νεφέλη Πινακά
Ψυχολόγος ΑΠΘ.
MSc “Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις”, Νομική Σχολή ΑΠΘ.
Κατερίνα Τσιαούση

Φοιτήτρια Νομικής (ΑΠΘ), Elsa Komotini, Special Education
Aνέτα Ντόκου

Φοιτήτρια Πολιτικών Μηχανικών (ΑΠΘ)
Στέισσυ Κουτσώνα

Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Coach ομάδας συντονιστών σχεδίου
Ναταλία Μουτοπούλου

Ψυχολόγος ΑΠΘ,
MSc «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός
Προσανατολισμός»,
Εργασιακή Σύμβουλος – Ο.Α.Ε.Δ.


Το σχέδιο “Ενσυνείδητη Ηγεσία – Mindful Leadership” υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, και υλοποιείται απο τον οργανισμό νεολαίας GO Alive.