Το Κέντρο Νέων "Youth Lab" είναι μια απόλυτη καινοτομία για την Κοζάνη. Ένας νεανικός χώρος δημιουργίας και έκφρασης, πρωτόγνωρος για την περιοχή. Η ομάδα μας «Έλληνες Οδυσσείς» δημιούργησε αυτό το χώρο στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης και θα υλοποιήσει projects για όλους τους νέους της ευρύτερης περιοχής, ηλικίας 15-30 ετών, καθ'όλη της διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021.

Οι στόχοι του "Youth Lab" είναι:

- Η μη τυπική μάθηση.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε, σε σταθερή βάση, στους νέους διάφορες δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με αυτές μπορούν να αποκτήσουν ή να ενισχύσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους και να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους σε πολλά θέματα όπως η πολιτιστική πολυμορφία, η ευρωπαϊκή ταυτότητα, το περιβάλλον, ο εθελοντισμός, η τέχνη, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η υγεία, οι νέες τεχνολογίες, η καταπολέμηση των διακρίσεων, η ισότητα των φύλων, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δραστηριότητες στην ύπαιθρο κ.λπ. Επίσης θα τους παρέχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και σεμινάρια κατάρτισης για την ανάληψη πρωτοβουλιών και για την εφαρμογή άλλων προγραμμάτων σε θέματα νεολαίας (youth work). Σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου, θα δωθεί ιδιαίτερη έμφαση στο team building των εμπλεκόμενων συμμετεχόντων στο πλαίσιο των ομάδων των εργαστηρίων.

- Ο εθελοντισμός.
Επιθυμία μας είναι να διαδώσουμε την ιδέα του εθελοντισμού σε νέους, να συμμετάσχουμε σε δραστηριότητες εθελοντισμού και να δείξουμε στους νέους πώς ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην συνοχή της κοινωνίας μας.

- Η καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη.
Όντας μια ομάδα νέων με πολλές ευρωπαϊκές εμπειρίες, θέλουμε να καλλιεργήσουμε την ευρωπαϊκή συνείδηση στους νέους συμπολίτες μας και να τους ευαισθητοποιήσουμε, να τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν ενεργά στις ευρωπαϊκές δραστηριότητες, να κατανοήσουν το γεγονός ότι αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης Ενότητας και πως το μέλλον της Ευρώπης έγκειται στα χέρια όλων μας και οφείλουμε να αναπτύξουμε κοινές αξίες με άλλους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- Η κοινωνική ένταξη.
Οι στόχοι μας σχετικά με την προαγωγή της ένταξης περιλαμβάνουν την αύξηση της γνώσης και τη βελτίωση της συμπεριφοράς των νέων σε θέματα όπως η καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, εθνότητας, πολιτισμού και θρησκείας.

Σας περιμένουμε στις δράσεις μας!