18 Νοεμβρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα Αντιβιοτικών

14 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη
November 14, 2020
International Human Rights Day
December 10, 2020

Μαρία Στεφανίδου
Ειδικευόμενη Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής
Επιστημονικά υπεύθυνη προγραμμάτων Ενσυνειδητότητας και Ευεξία της ομάδας νέων “Έλληνες Οδυσσείς” και του οργανισμού “GO Alive”

Η ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά που εορτάζεται στις 18 Νοεμβρίου είναι μια ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα της δημόσιας υγείας, με στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απειλή που συνιστά για τη δημόσια υγεία η αντοχή στα αντιβιοτικά, καθώς και για την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών. Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι σε ολόκληρη την ΕΕ αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών που προσβάλλονται από ανθεκτικά βακτήρια καθώς και ότι η αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία.

Η λογική χρήση των αντιβιοτικών μπορεί να αναχαιτίσει την ανάπτυξη των ανθεκτικών βακτηρίων και να διατηρήσει την αποτελεσματική δράση των αντιβιοτικών για τις μελλοντικών γενεές.

Η Ελλάδα συνεχίζει να κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στην κατανάλωση των αντιβιοτικών στον εξωνοσοκομειακό χώρο.
Ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών (15%-20%) που συμμετείχαν σε δημοσκοπήσεις του Ευροβαρόμετρου και του ΚΕΕΛΠΝΟ (https://bit.ly/2KdsfI7) προμηθεύεται αντιβιοτικά χωρίς ιατρική συνταγή, συμβάλλοντας στην αλόγιστη χρήση τους αλλά και στην εμφάνιση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών.
 
 

To σχέδιο αλληλεγγύης “Ηealthy 2020” υλοποιείται από την ομάδα νέων Έλληνες Οδυσσείς και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης.