14 Φεβρουαρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα Σεξoυαλικής Υγείας

Current affairs
January 25, 2020
Erato
February 20, 2020

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Σεξoυαλικής Υγείας καθιερώιηκε από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Σεξoυαλικής Ιατρικής (ESSM) το 2003 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Φεβρουαρίου, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Σεξoυαλικής Υγείας (European Sexuαl Awareness Event), είναι να ευαισθητοποιήσει το ευρωπαϊκό κοινό γύρω από τα σεξουαλικά προβλήματα που εμφανίζονται και στα δύο φύλα, καθώς και την ανάδειξη της επίλυσής τους.

Έπειτα από δυσκολίες στην αποδοχή ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την σεξουαλική υγεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) κατέληξε το 2002 στον αναθεωρημένο ορισμό, όπου η σεξουαλική υγεία θεωρείται μία κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου.

Η πρώτη δράση του σχεδίου αλληλεγγύης “Healthy 2020”  πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας στη Σιάτιστα.
Το πρόγραμμα “Healthy 2020” αποτελεί μια Καμπάνια Αγωγής Υγείας και στηρίζεται στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Ημερών για την Υγεία και περιλαμβάνει τρεις βασικές διαδικασίες:
1/. αλλαγή των πεποιθήσεων και των αξιών (change in beliefs),
2/. αλλαγή της συμπεριφοράς (change in attitude) και
3/. αλλαγή της στάσης (change in behavior) των συμμετεχόντων προς έναν πιο υγιεινό και ασφαλή τρόπο ζωής.

Στην πρώτη μας δράση, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τα Σεξουαλικά Δικαιώματα, κατανόησαν μέσα από το “Genderbread” την ταυτότητα φύλου, το βιολογικό φύλο, την έκφραση φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό και ενημερώθηκαν με συμμετοχικό τρόπο μέσω Role Playing για τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις και τις μεθόδους αντισύλληψης.
Μετά τη συμμετοχή τους, οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν πως είναι πλέον πιο εξοικειωμένοι με τη σεξουαλικότητα και γνωρίζουν περισσότερα για τις Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις, ενώ αισθάνονται περισσότερο ικανοί να εξηγήσουν σε ένα μικρό παιδί τον σεξουαλικό προσανατολισμό και να συμβουλέψουν κάποιον για τις μεθόδους αντισύλληψης.
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-001915_EN.html

To σχέδιο αλληλεγγύης “Ηealthy 2020″ υλοποιείται από την ομάδα νέων Έλληνες Οδυσσείς και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps) μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.