Ψυχική Ανθεκτικότητα

9 Φεβρουαρίου – Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID: Safer Internet Day)
February 12, 2021
4 Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας
March 4, 2021

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε από τον οργανισμό νέων “GO Alive” στο περιοδικό Together Mag.

 

Μαρία Στεφανίδου
Ειδικευόμενη Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής
Επιστημονικά υπεύθυνη προγραμμάτων Ενσυνειδητότητας και Ευεξία της ομάδας νέων “Έλληνες Οδυσσείς” και του οργανισμού “GO Alive”

Ο οργανισμός νέων GO Alive αποτελεί αποτέλεσμα του διακρατικής πρωτοβουλίας νέων “GO Alive” που χρηματοδοτήθηκε απο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.