Η πρώτη εκπαίδευση των συμμετεχόντων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων

📅Την Τρίτη 30/04 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της GO Alive η πρώτη εκπαίδευση των συμμετεχόντων του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων, απο τους Δήμους Κοζάνης και Βοΐου, στα πλαίσια του προγράμματος «Η Ευρώπη ενεργοποιείται τοπικά».

🇪🇺Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τις αξίες και τους στόχους της ΕΕ, για το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για την ιστορία της ΕΕ.

🏫Στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας ενός Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και για την διαφορά των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

🌱Τέλος, συζήτησαν και επικεντρώθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι τους σε σχέση και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

🌟«Το έργο “Η Ευρώπη ενεργοποιείται τοπικά” υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος BUILD, με φορέα υλοποίησης την “GO Alive” και εταίρο την “ΑμΚΕ IASIS NGO ”. Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.»