«Ανώτερα και κατώτερα επαγγέλματα»

31 Ιανουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Λέπρας
January 31, 2021
4 Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (World Cancer Day)
February 4, 2021


Στερεοτυπικές αντιλήψεις και διακρίσεις στο χώρο των επαγγελμάτων

Η αναμόρφωση λανθασμένων κοινωνικών στερεοτύπων απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το επάγγελμα δε δίνει αξία στον άνθρωπο , αλλά ο άνθρωπος σε αυτό!

Γράφει η Χριστίνα Μπατσή δασκάλα ειδικής αγωγής, απόφ. τμήματος ειδ. αγωγής του Παν/μιου Θεσσαλίας

Υπήρχε και υπάρχει αυτή η λανθασμένη αντίληψη όπου διακρίνουμε τα επαγγέλματα σε ανώτερα και κατώτερα. Πρόκειται για μια κοινωνική προκατάληψη.
Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αξιολογούνται τόσο από το επάγγελμά τους, όσο από τον τρόπο που το ασκούν. Η υπερτίμηση ορισμένων επαγγελμάτων και η περιφρόνηση άλλων οδηγεί σε κοινωνική διάκριση.

Η εργασία διακρίνεται σε πνευματική και χειρωνακτική. Όταν υπερέχει η σωματική δύναμη, η εργασία θεωρείται χειρωνακτική, ενώ όταν υπερέχει η πνευματική δύναμη, η εργασία θεωρείται πνευματική. Η πνευματική θεωρείται «ανώτερη» και προσδίδει κύρος και κοινωνική καταξίωση. Η αξία της τονίζεται από τους γονείς και το σχολείο. Συνδέεται με καλύτερες εργασιακές συνθήκες, λιγότερη κούραση και καλύτερες οικονομικές απολαβές. Από την άλλη πλευρά, η χειρωνακτική θεωρείται «κατώτερη». Δεν προτιμάται από τους γονείς και το σχολείο. Είναι περισσότερο κουραστική, με δύσκολες εργασιακές συνθήκες.
Πολύ συχνά, η μορφή εργασίας αποτελεί κριτήριο για την απόκτηση κύρους. Η χειρωνακτική εργασία συνδέεται με το χαμηλό πνευματικό επίπεδο και τη φτώχεια. Αντίθετα, η πνευματική προσφέρει κύρος. Αυτός ο διαχωρισμός δημιουργεί ρατσιστικές πρακτικές, στερεότυπα και κοινωνική ανισότητα, που εμποδίζουν την κοινωνική αναγνώριση.

Η συνεισφορά και των δύο είναι ισότιμη. Η ισοτιμία αποδεικνύει ότι η κοινωνία δε διαχωρίζει τα μέλη της, αλλά προωθεί την ισότητα και την αποδοχή.

Η επιλογή επαγγέλματος είναι δύσκολη και πολύ συχνά όχι επιτυχημένη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι γονείς και οι κοινωνικές αντιλήψεις. Υπάρχει μια απαξίωση προς τις χειρωνακτικές εργασίες και ο νέος είναι πολλές φορές αναγκασμένος να επιλέξει ένα επάγγελμα με «κοινωνική καταξίωση».

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην κατάργηση των στερεοτυπικών αντιλήψεων, μέσω της προώθησης γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι νέοι να καταφέρουν να εκφράσουν ελεύθερα την επιλογή τους σε όποιο χώρο επιθυμούν.

Η αναμόρφωση λανθασμένων κοινωνικών στερεοτύπων απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Το επάγγελμα δε δίνει αξία στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος σε αυτό!